ЕТАПИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ

Капітанське родовище було виявлено у 1952 році при оконтурюванні Капітанського масиву.

При пошуках і розвідці родовищ силікатних нікелевих і хромових руд в районі Середнього Побужжя в 1953-1958 роках було пробурено 106 похилих свердловин загальним обсягом 18 854 п.м. Ці роботи дозволили підрахувати запаси силікатних нікелевих і хромових руд в межах центральної частини Капітанського родовища за категорією C1 .

При пошуках нікелевих руд в корі вивітрювання лінійного типу Середнього Побужжя в 1985-1988 роках в південній частині родовища були виявлені суцільні і вкраплені хромові руди, які є продовженням руд центральної частини родовища, де оцінені перспективні ресурси категорії P1 .

У період 1993-2010 р.р. було виконано детальну розвідку в південній частині Капітанського родовища. У 23 профілях пробурено 99 похилих свердловин загальним обсягом 23 650,1 п.м. Виділено 4 рудних тіла хромових руд і 3 тіла силікатних нікелевих руд. Підраховані запаси хрому за категоріями C1 та C2 і силікатного нікелю за категорією C1. Проведено технологічні дослідження напівпромислової проби.

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН НА КАПІТАНСЬКОМУ РОДОВИЩІ ЕФЕКТИВНИМ, ЕКОНОМІЧНИМ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ СПОСОБОМ!