Бочевар Р.О. Формаційна належність і стадії рудоутворення ультрабазитових масивів Капітановського рудного поля // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – № 4. – 2011 – С. 28-34.

Обгрунтовано виділення окремих стадій рудоутворення ультрабазитових масивів Капітанівського рудного поля: магматичної, метаморфічної, гідротермальної, гіпергенної. Наведено опис мінеральних асоціацій вищеназваних стадій рудоутворення та характеристику типів руд досліджуваних масивів. Зроблено спробу визначення формаційної належності ультрабазитових масивів Капітанівського рудного поля. Ключові слова: ультрабазитовий масив, рудна формація, стадії рудоутворення, мінеральні асоціації. http://transactions.igs-nas.org.ua/pdf2011/2011_st_28-34_Bochevar.pdf

Павлюк О.В., Квасниця В.М., Кислюк В.В., Павлюк В.М. Самородна платина в породах Чемерпільської структури (Середнє Побужжя) // Мінералогічний журнал. – № 1. – 32. – 2010. – – С. 50-56.

Починаючи з 1970-х рр. під час геологічних досліджень різними організаціями були виявлені аномалії платини на Північно-Тернуватській, Капітанській, Липовеньківській і Чемерпільській ділянках у Середньому Побужжі. Максимальний вміст платини (1 г/т) встановлений у Капітанському ультраосновному масиві. Однак самородна платина була зафіксована лише як мікроскопічні включення у різних мінералах. У 2009 р. самородна...

Корнієнко П.К., Поповченко С.Є., Дяченко І.М., Виход М.К. Природні різновиди хромових руд Капітанівського родовища та перспективи їх платиноносності // Збірник наукових праць НГУ. Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет». – № 40. – 2013. – С. 5–12.

Капітанівське родовище розглядається як об’єкт із переважним розвитком платиновмісних хромових руд. На прикладі Капітанівського родовища оцінено ресурси платинометальної хромітоносної формації і показано перспективу хромітоносних ультрабазитів Середнього Побужжя. http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147818/5-12.pdf?sequence=1

Поповченко С.Є., Євтехов Є.Д. Поширення благородних металів в хромітоносних корах вивітрювання Ліповеньківской групи ультрабазитів Середнього Побужжя // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Геологія. Географія». – № 15. – 2014. – С. 42 – 48.

Вивчено геохімію золота, срібла, платини та паладію в нонтронітових корах вивітрювання Середнього Побужжя. Визначені фонові концентрації та рівні геохімічних аномалій, особливості міграції кожного металу у різних зонах кори вивітрювання. Зроблено висновок про їх промислові перспективи. Ключові слова: геохімія, нонтроніти, дорогоцінні метали, кора вивітрювання. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/84/80

Юшин О.О. Перспективи платиноїдо-хромітового зруденіння в ультрамафітових комплексах (на прикладі Капітанівського родовища Середнього Побужжя) // Геолого–мінералогічний вісник Криворізького технічного університету Кривий Ріг. – № 1. – 2003. – С. 34 – 38.

Хромітове зруденіння Капітанівського родовища супроводжується золотою і платиноїдною мінералізацією. Необхідне детальне вивчення руд капітанівського типу Українського щита з метою їх комплексного освоєння. https://drive.google.com/file/d/1Xc4xbja-JMNyW6hIcSM9PYU5nTMLaFC8/view

Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Павлюк В.М., Корнієнко П.К., Бондаренко І.М. Золотоносні скарни Капітанівського рудного поля (Дністровсько-Бузький район Українського щита) // Мінералогічний журнал. – 28, №2 (148). – 2006. – С. 94-107.

За результатами геолого-петрографічних та рудно-мінералогічних досліджень виділено чотири типи порід: 1 – інтрузивні (габро, габро-норити, норити), 2 – осадові (марганецьвмісні доломіти), 3 – метасоматичні (магнезіальні скарни), 4 – ультраметаморфічні (плагіомігматити, слюдити, кварцові жили, апогаброві кристалосланці, пегматоїдні граніти). Встановлено золото-арсенідно-сульфідний (високотемпературний) та золото-срібно-сульфідний (низькотемпературний) типи мінералізації, локалізовані в магнезіальних скарнах. http://mineraljournal.org.ua/sites/default/files/sites/default/files/2_2006_113s.pdf

Бобров О.Б., Гурський Д.С., Гошовський С.В. та ін. Металевий реній у природних геологічних системах: перший світовий досвід опису на прикладі ультрабазитових масивів Середнього Побужжя (Український щит) // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – № 2. – 2007. – С. 60-82.

У статті наведено дані про геолого-структурну позицію ультрабазитів капітанівсько-деренюхінського комплексу, розглянуто особливості глибинної будови земної кори Голованівської шовної зони, описано геологію Побузької групи серпентинітових масивів. Надано рудно-петрологічну характеристику Капітанівського ультрабазитового масиву, де вперше в світовій геологічній практиці описано раніше невідомі типи потенційно промислових рудних об’єктів. В результаті мінераграфічних, електронно-мікроскопічних та...

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН НА КАПІТАНСЬКОМУ РОДОВИЩІ ЕФЕКТИВНИМ, ЕКОНОМІЧНИМ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ СПОСОБОМ!