ТОВ «МАЙН ЕКСТРАКШН» долучилася до мережі Європейського сировинного альянсу European Raw Materials Alliance – ERMA

Європейський сировинний альянс (https://erma.eu/) був створений в 2020 році в рамках Плану дій ЄС щодо критичної сировини та опублікування Переліку критичної сировини ЄС 2020 року. Основною метою діяльності ERMA є зменшення залежності європейських споживачів мінеральної сировини від третіх країн, диверсифікації поставок як з первинних, так і з вторинних джерел та...

Переговори з компанією ANZAPLAN пройшли в березні 2021. Було отримано пропозицію про проведення технологічних досліджень хромових руд Капітанського родовища з використанням комбінованої технологічної схеми випробувань, яка включає попереднє оптичне сортування і дроблення руди до 100 мкм.

Бочевар Р.О. Формаційна належність і стадії рудоутворення ультрабазитових масивів Капітановського рудного поля // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – № 4. – 2011 – С. 28-34.

Обгрунтовано виділення окремих стадій рудоутворення ультрабазитових масивів Капітанівського рудного поля: магматичної, метаморфічної, гідротермальної, гіпергенної. Наведено опис мінеральних асоціацій вищеназваних стадій рудоутворення та характеристику типів руд досліджуваних масивів. Зроблено спробу визначення формаційної належності ультрабазитових масивів Капітанівського рудного поля. Ключові слова: ультрабазитовий масив, рудна формація, стадії рудоутворення, мінеральні асоціації. http://transactions.igs-nas.org.ua/pdf2011/2011_st_28-34_Bochevar.pdf

Павлюк О.В., Квасниця В.М., Кислюк В.В., Павлюк В.М. Самородна платина в породах Чемерпільської структури (Середнє Побужжя) // Мінералогічний журнал. – № 1. – 32. – 2010. – – С. 50-56.

Починаючи з 1970-х рр. під час геологічних досліджень різними організаціями були виявлені аномалії платини на Північно-Тернуватській, Капітанській, Липовеньківській і Чемерпільській ділянках у Середньому Побужжі. Максимальний вміст платини (1 г/т) встановлений у Капітанському ультраосновному масиві. Однак самородна платина була зафіксована лише як мікроскопічні включення у різних мінералах. У 2009 р. самородна...

Корнієнко П.К., Поповченко С.Є., Дяченко І.М., Виход М.К. Природні різновиди хромових руд Капітанівського родовища та перспективи їх платиноносності // Збірник наукових праць НГУ. Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет». – № 40. – 2013. – С. 5–12.

Капітанівське родовище розглядається як об’єкт із переважним розвитком платиновмісних хромових руд. На прикладі Капітанівського родовища оцінено ресурси платинометальної хромітоносної формації і показано перспективу хромітоносних ультрабазитів Середнього Побужжя. http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147818/5-12.pdf?sequence=1

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН НА КАПІТАНСЬКОМУ РОДОВИЩІ ЕФЕКТИВНИМ, ЕКОНОМІЧНИМ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ СПОСОБОМ!