Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Павлюк В.М., Корнієнко П.К., Бондаренко І.М. Золотоносні скарни Капітанівського рудного поля (Дністровсько-Бузький район Українського щита) // Мінералогічний журнал. – 28, №2 (148). – 2006. – С. 94-107.

За результатами геолого-петрографічних та рудно-мінералогічних досліджень виділено чотири типи порід: 1 – інтрузивні (габро, габро-норити, норити), 2 – осадові (марганецьвмісні доломіти), 3 – метасоматичні (магнезіальні скарни), 4 – ультраметаморфічні (плагіомігматити, слюдити, кварцові жили, апогаброві кристалосланці, пегматоїдні граніти). Встановлено золото-арсенідно-сульфідний (високотемпературний) та золото-срібно-сульфідний (низькотемпературний) типи мінералізації, локалізовані в магнезіальних скарнах. http://mineraljournal.org.ua/sites/default/files/sites/default/files/2_2006_113s.pdf

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН НА КАПІТАНСЬКОМУ РОДОВИЩІ ЕФЕКТИВНИМ, ЕКОНОМІЧНИМ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ СПОСОБОМ!