Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Павлюк В.М., Корнієнко П.К., Бондаренко І.М. Золотоносні скарни Капітанівського рудного поля (Дністровсько-Бузький район Українського щита) // Мінералогічний журнал. – 28, №2 (148). – 2006. – С. 94-107.

За результатами геолого-петрографічних та рудно-мінералогічних досліджень виділено чотири типи порід: 1 – інтрузивні (габро, габро-норити, норити), 2 – осадові (марганецьвмісні доломіти), 3 – метасоматичні (магнезіальні скарни), 4 – ультраметаморфічні (плагіомігматити, слюдити, кварцові жили, апогаброві кристалосланці, пегматоїдні граніти). Встановлено золото-арсенідно-сульфідний (високотемпературний) та золото-срібно-сульфідний (низькотемпературний) типи мінералізації, локалізовані в магнезіальних скарнах. http://mineraljournal.org.ua/sites/default/files/sites/default/files/2_2006_113s.pdf

Бобров О.Б., Гурський Д.С., Гошовський С.В. та ін. Металевий реній у природних геологічних системах: перший світовий досвід опису на прикладі ультрабазитових масивів Середнього Побужжя (Український щит) // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – № 2. – 2007. – С. 60-82.

У статті наведено дані про геолого-структурну позицію ультрабазитів капітанівсько-деренюхінського комплексу, розглянуто особливості глибинної будови земної кори Голованівської шовної зони, описано геологію Побузької групи серпентинітових масивів. Надано рудно-петрологічну характеристику Капітанівського ультрабазитового масиву, де вперше в світовій геологічній практиці описано раніше невідомі типи потенційно промислових рудних об’єктів. В результаті мінераграфічних, електронно-мікроскопічних та...

У 2019 році ТОВ «Майн Екстракшн» було проведено попередню геолого-економічну оцінку Капітанського родовища хромових руд. Отримано Протокол Державної комісії України по запасах корисних копалин від 02 квітня 2019 року № 4744

Ресурси та моделювання – Kapitanka Project (mineextraction.com)

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН НА КАПІТАНСЬКОМУ РОДОВИЩІ ЕФЕКТИВНИМ, ЕКОНОМІЧНИМ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ СПОСОБОМ!